acheter cialis


Egy régió legfontosabb erőforrását az ott élő emberek jelentik, és ez hatványozottan igaz Székelyföldre. A székely nép évszázadokon át csiszolódott jellemrajza egy olyan értéke ennek a földnek, amelyet nem szabad elveszni hagyni. Azonban a jelenlegi, globalizáció által megfertőzött világunk ezt a fantasztikus tényezőt nap mint nap erodálja, így a székelyföldi értelmiség számára óriási kihívás az itt élő embereket megmenteni a romló világ hatásaitól, és olyan értékrenddel felruházni, hogy újabb évszázadokat legyen képes töretlenül kibírni a szülőföldjén.

Bővebben...

Az Élő Szövet és a Gazdasági Munkacsoport célja
A Góbé Világ részét képezi minden székelyföldi szervezet és személy, aki felvállalja és a mindennapjaiban meg is éli a góbé világ sajátságos értékrendjét. A Góbé Világ ideál megvalósítására jött létre az Élő Szövet Alapítvány. Alapjait a különböző területen működő munkacsoportok képezik. A nagy kérdés, hogy ha alapítvány, ha civil kezdeményezés, mi a szerepe a Gazdasági Munkacsoportnak?
Két részre osztanám a célt, két célt határoznék meg: hosszú távú, amelyik egy új értékrendet fogalmaz meg, teremt meg, illetve rövid távú, amely ennek az alapját képezi, a meglévő konkrét projektek gazdaságosságát vizsgálja, véleményezi, teszi rendbe és a hosszú távú cél elérésének anyagi részét biztosítja.

Bővebben...

„Az Evangélium a legmodernebb társadalmi koncepció.
A jövő vagy keresztény lesz, vagy nem lesz semmilyen.”
Karl Rahner, Johann Millendorferi

A Góbé Világ a mi világunk, népünk élettere. Benne lüktet a múlt, reményt táplál a jelen és erre alapozható a jövő is. Fajtánk egyéniségét, sajátosságait jeleníti meg, időszerű kontextusba helyezi azt és távlatokat kínál számára. Feladatokkal látott el a Teremtő. Oka van annak, hogy itt vagyunk, munkát vállalunk az Élő Szövet Alapítványban. Ma egy planetáris krízis közepén áll az emberiség. Rajtunk is múlik, hogy egy magasabb létformát hozunk ki ebből a válságból, vagy végképp eltűnünk a történelem süllyesztőjében.

Bővebben...


Jövőképünk

Székelyföldön az emberek tudatában vannak annak, hogy nincsenek magukra hagyva, hogy számíthatnak másokra. Székelyföld az a közösség, ahol figyelmet szentelnek az emberek problémáira. Azok az embertársaink, akik élete valamilyen testi, szellemi, életkori, anyagi vagy más okokból nehezebb, hathatós és időbeni segítséget, gondoskodást kapnak a problémáik, gondjaik enyhítésére, megoldására, biztonságban érezhetik magukat. A szükséges segítéshez megvannak a megfelelő erkölcsi normákkal és eszközökkel rendelkező szervezetek és intézmények.

Bővebben...

A munkacsoport célja feltárni a vidéki gazdasági, kulturális és társadalmi élet fejlődéséhez szükséges erőforrásokat, módszertani ajánlásokat tegyen azok hasznosítására, illetve önálló és/vagy más munkacsoportokkal közös fejlesztési programokat indítson a feltárt erőforrások fenntartható hasznosítása érdekében.

Az erdők, legelők és kaszálók természetes biológiai sokszínűsége, a kertekben és kisparcellás szántókon fenntartott hagyományos növényi változatok, a hegyvidéki adottságokhoz alkalmazkodott állatfajták, továbbá az itt élő emberekben rejlő tudás mind-mind olyan erőforrások, amelyek megóvásával és ésszerű hasznosításával gazdasági és társadalmi változásokat tudunk megalapozni településeinken.

Bővebben...

Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET