acheter cialis


Egy régió legfontosabb erőforrását az ott élő emberek jelentik, és ez hatványozottan igaz Székelyföldre. A székely nép évszázadokon át csiszolódott jellemrajza egy olyan értéke ennek a földnek, amelyet nem szabad elveszni hagyni. Azonban a jelenlegi, globalizáció által megfertőzött világunk ezt a fantasztikus tényezőt nap mint nap erodálja, így a székelyföldi értelmiség számára óriási kihívás az itt élő embereket megmenteni a romló világ hatásaitól, és olyan értékrenddel felruházni, hogy újabb évszázadokat legyen képes töretlenül kibírni a szülőföldjén.

Ennek a feladatnak a megvalósításában óriási szerepe van az oktatásnak, annak,hogy hogyan neveljük fel unokáinkat, gyerekeinket, de annak is, hogy a jelenlegi munkaképes lakosságot hogyan tudjuk az érvényesülésük révén megtartani a szülőföldjükön. A helyi értékeinket kell kihasználni, és minden ember egy értek. Az emberekben levő erőt össze kell szőni, hogy egy olyan értékálló szövet álljon össze belőle, amely kiállja a nehéz idők viharait is. A szövéshez az első lépés pedig az iskolában kezdődik!
DR. GERÉB LÁSZLÓ

A munkacsoport definiálása
A munkacsoport az Élő Szövet Alapít- ványnak egy belső hierarchia és műkö- dési szabályzat nélküli, laza szervező- désű szakmai fóruma, amelynek alapját a közösségért tenni akaró önkéntesség jelenti. Intézményi háttértámogató a 15 éves múlttal rendelkező székelyudvar- helyi MÜTF Oktatási Központ, vala- mint dr. Geréb László és Ilyés Ferenc, az Oktatási Központ vezetői.


Az OK Munkacsoport célja
Oktatási, képzési és nevelési területen segíteni az Élő Szövet Alapítványt az általa felvállalt célok megvalósításában.

Az OK Munkacsoport szervezési formája
A munkacsoport az Élő Szövet Alapítvány céljait felvállaló és megvalósításuk érdekében tenni akaró, oktatás-képzésneveléssel foglalkozó szervezeteknek a szakmai fóruma. A munkacsoportot az Élő Szövet Alapítvány kuratóriuma által megbízott elnök vezeti.

Az OK Munkacsoport munkarendje
A munkacsoport háromhavonta ül össze megtárgyalni az Élő Szövet Alapítványnál ezen a területen felmerült kérdéseket. A munkacsoportot az elnök hívja össze. A meghívókat az ülést megelőző 15 napon belül kell kiküldeni, a meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, a bennük felmerült kérdéseket.

Az OK Munkacsoport feladatai
Az OK Munkacsoport a következő területeken segíti az Élő Szövet Alapítvány tevékenységét:
a. Összeállítja az Élő Szövet Alapítvány oktatási-nevelési stratégiáját.
b. Véleményezi az Élő Szövet Alapítvány tevékenységeit oktatási, képzési és nevelési szempontok alapján.
c. Az Élő Szövet Alapítvány által végzett tevékenységek számára összeállítja a szükséges képzési programokat és végrehajtja azokat.
d. Tanácsadási tevékenységet folytat az Élő Szövet Alapítvány programjaiban részt vevő szervezetek és személyek számára.
e. Saját könyvtár kiépítése.

Az OK Munkacsoport által felvállalt programok
a. Szakképzések és készségfejlesztések:
• inasiskola-program, gyakorlóhely kialakítása (műhely, feldolgozó, tanbolt)
• Góbé munkaerő-iroda
• készségfejlesztés (számítógép, román, higiénia, gyorsírás, közösségi magatartás)
• túlélőképzés szervezése (életmód nevelés nőknek és férfiaknak, Góbé háztartásprogram)
• szakképzések (élelmiszer és nem élelmiszer jellegű feldolgozások, turizmus, agrár, kereskedelem, szociális)
b. Alap- és mesteri képzés
• agrár- és élelmiszermérnök képzések
• kereskedelem-marketing, értékesítés-technika
• turizmus és vendéglátás
• erdőgazda
• vezetés és szervezés
c. Közösségi magatartást fejlesztő programok
• Góbé Klub
• Góbé Kamara
• Góbé önkéntesség


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET