acheter cialis

Az Élő Szövet és a Gazdasági Munkacsoport célja
A Góbé Világ részét képezi minden székelyföldi szervezet és személy, aki felvállalja és a mindennapjaiban meg is éli a góbé világ sajátságos értékrendjét. A Góbé Világ ideál megvalósítására jött létre az Élő Szövet Alapítvány. Alapjait a különböző területen működő munkacsoportok képezik. A nagy kérdés, hogy ha alapítvány, ha civil kezdeményezés, mi a szerepe a Gazdasági Munkacsoportnak?
Két részre osztanám a célt, két célt határoznék meg: hosszú távú, amelyik egy új értékrendet fogalmaz meg, teremt meg, illetve rövid távú, amely ennek az alapját képezi, a meglévő konkrét projektek gazdaságosságát vizsgálja, véleményezi, teszi rendbe és a hosszú távú cél elérésének anyagi részét biztosítja.


A mai modern társadalom értékrendje sokat változott, amiben sok pozitív és negatív elem van – alapja az egyéni és anyagi megvalósítás –, gondolkodásra, fejlődésre ösztönöz, de individualizmushoz, elszigetelődéshez, eltávolodáshoz vezetett/vezet/vezethet anyagi és emberi szempontból is. Mivel társadalmunk túllépett a cseregazdaságon, bevezették a pénzt, a fizetőeszközöket, a megoldás nem egy párhuzamos, ideális világ felépítése, hanem ebből a helyzetből a tapasztalatainkra, régi, elsősorban emberi értékeinkre alapozva felépíteni egy egészséges társadalmi életformát, ahol újra az ember, pontosabban az emberek, a közösség az elsődleges érték. Ebben a gazdasági szereplőknek, a gazdasági gondolkodásnak, modelleknek nagyon nagy szerep jut. Mivel társadalmunk létfüggő a pénztől, a pénzben kifejezhető eredménytől, fizetéstől, ezért nem lehet ezt kizárni, elfelejteni. Az egészségesebb modell felállítása után a nevelés az egyik meghatározó tényező, vagyis: ki hogyan állít elő értékeket, és azokat hogyan osszuk szét a társadalom tagjai között. Vissza kell szerezni a munka értékét, arányosabban kell szétosztani a megtermelt jövedelmeket, értékeket, példát kell mutatni, a bizalmat újra fel kell építeni. Ne „bértollnokai” legyünk valakinek, valakiknek, hanem érezzük, hogy értéket teremtünk, amiért értéket kapunk – anyagit, megbecsülést, közösségi fejlődést/gyarapodást anyagilag, szellemileg.


A GM feladatai

Elsősorban a közvetlen környezetünkben a már meglévő kezdeményezések, értékek felleltározása és átadása egyik szereplőtől a másiknak. Sokszor a megoldás köztünk van, csak észre kell venni, meg kell fogalmazni, s egy keveset hozzátenni. A csoport elsődleges feladata szellemi kellene legyen, irányt, szakmaiságot, tanácsot kell nyújtson – felmérés, diagnózis, majd megoldási javaslat, valamint annak követése, gyakorlatba ültetése. Fontos, hogy az emberek bízzanak magukban, értékeikben, s legyenek a megoldások részesei. A Gazdasági Munkacsoport el kell döntse, melyik projektnek mi a célja gazdasági szempontból: pénzt termel más projektekhez, vagy önfenntartó, vagy más, nem gazdasági célú projekt, amelyhez forrás igényeltetik. Meg kell határozza, hogy melyik projektnél mennyi pénzben kifejezhető eredmény „termelődik”, mekkora a pénzigény, mivel mit finanszírozunk, milyen és mennyi pénzt honnan „szerzünk” – befektetünk, pályázunk, valaminek a részesévé válunk? Használható konkrét eszközök a tervezés, követés, kontrolling, cash flow, a legfontosabb az átláthatóság, következetesség, szakmaiság és rugalmasság. Fontos alapelv, hogy mind anyagi, mind emberi és motivációs szempontból is legyen egyensúly.

A Gazdasági Munkacsoport szervezési formája, módszertana

Lépésekben kell felépíteni, hasonló gondolkodású szakemberek bevonásával, motiválásával. Az eredmény függvényében anyagilag is motiválni kell őket, hogy eredményesebbek legyenek, számon lehessen őket kérni. Össze kell hangolni a hosszabb távú, új modell „tervezését” a mindennapi gyakorlatias gazdasági tevékenységgel.

 


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET