acheter cialis


Jövőképünk

Székelyföldön az emberek tudatában vannak annak, hogy nincsenek magukra hagyva, hogy számíthatnak másokra. Székelyföld az a közösség, ahol figyelmet szentelnek az emberek problémáira. Azok az embertársaink, akik élete valamilyen testi, szellemi, életkori, anyagi vagy más okokból nehezebb, hathatós és időbeni segítséget, gondoskodást kapnak a problémáik, gondjaik enyhítésére, megoldására, biztonságban érezhetik magukat. A szükséges segítéshez megvannak a megfelelő erkölcsi normákkal és eszközökkel rendelkező szervezetek és intézmények.


A munkacsoport létrehozása és célja
A csoport közös gondolkodásra és együttműködésre elkötelezett székelyföldi szociális szereplőkből áll össze (civilek és intézményvezetők), akik hisznek abban, hogy hozzájárulhatnak közösen (is) egy jobb, szebb, emberibb, erkölcsösebb, élhetőbb élettér kialakításához. Szolgálatukban a társadalmi környezet megfelelő alakítására és a lehetőségek kihasználására törekszenek, összhangban a Góbé Világ értékrenddel és az Élő Szövet Alapítvány céljaival (egy, az értékeinkre épített együttműködő és a jövőbe, valamint Istenbe vetett hittel rendelkező közösség kialakításával). A Szövet és az ÉLET részeként bebizonyítjuk, hogy képesek vagyunk az együttműködésre és partnerségekben hatékonyabbá tesszük a segítést. A szükségben élők sokan vannak (s egyre többen lesznek), ezért nem versenytársakra, hanem együttműködő szereplőkre van szükség, külön figyelmet fordítva az önkormányzati-civil együttmunkálkodásra.


A munkacsoport feladatai/teendői
– feltérképezi Székelyföld azon szociális (vagy/és közösségi) kezdeményezéseit, projektjeit és programjait (a jó gyakorlatokat), amelyeket az ÉSZA segítségével ezen szociális-társadalmi szereplők, valamint az Alapítvány is hálózatba és rendszerbe tudna foglalni, integrálni, erősíteni és népszerűsíteni (akár kis bemutató filmekkel, előadásokkal)
– olyan szociális és közösségi vállalkozások, vagy családi léptékű követendő kezdeményezések feltérképezése és fejlesztésre/támogatásra való jelölése az ÉSZA-hoz, amelyek segíthetik a Góbé Világ (életérzés) kialakulását
– a sikeres projektek multiplikálása más székelyföldi térségekben, valamint ezek önjáróvá, stabilabbá tételének javasolása az ÉSZA felé
– forrástérkép elkészítése (elsősorban nemzeti és uniós források)
– modell-projektek összerakása és integrálása a 2014–2020-as székelyföldi stratégiákba (pl. IKSZT – Integrált Közösségi Szolgáltató Terek)
– segít a mentalitásváltásban és a tudatosság (s közösségi tudat) kialakításában, valamint az emberek értékességének érvényre juttatásában (fesztiválok, rendezvények, iskolai programok stb.)
– foglalkozik a roma kérdéskörrel, a megélhetési bűnözéssel és közösségeink veszélyességi érzetével
– javasol kiemelt szociális, illetve közösségi vállalkozási termékeket a Góbé Világ gazdasági vérkeringésébe
– projekteket és programokat kezdeményez a Góbé Világ szociális területének fejlesztésére, a szükségletekre alapozva
– véleményezi az Élő Szövet Alapítvány által rendelkezésére bocsájtott anyagokat a szociális területen

Módszertan
– a munkacsoport tagjai a három székelyföldi megye jelentősebb szociálistársadalmi szervezetei és intézményei, amelyek képviselői rotációs alapon negyedévente (szükség esetén gyakrabban) találkoznak különböző helyszíneken a munkacsoport-vezető, valamint a helyszínt biztosító vezető meghívására
– az időközi kommunikációt levelezőlista segítségével oldjuk meg
– szükség esetén külső(-bb) szakembereket is megbízhat a munkacsoport

Sok jó példa van Székelyföldön is, de ezek a szigetek össze kell érjenek, és úgy lesz ez a munka hatékony, ha közösen cselekedve erőforrásainkat jobban össze tudjuk hangolni a nagy cél érdekében. Alázatra van szükség ezért mindegyik segítő szervezet és intézmény részéről, hiszen itt a végső eredmény sokkal fontosabb, mint önmagában a partnerek, az egyedek (a szereplők).
A felelősségvállalás, a bizalom megteremtése, az elfogadás és a szolidaritás az emberek és a szervezetek/intézményeik között szükséges ahhoz, hogy hittel tudjuk tovább szőni a magunk álmát.


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET