acheter cialis

A munkacsoport célja feltárni a vidéki gazdasági, kulturális és társadalmi élet fejlődéséhez szükséges erőforrásokat, módszertani ajánlásokat tegyen azok hasznosítására, illetve önálló és/vagy más munkacsoportokkal közös fejlesztési programokat indítson a feltárt erőforrások fenntartható hasznosítása érdekében.

Az erdők, legelők és kaszálók természetes biológiai sokszínűsége, a kertekben és kisparcellás szántókon fenntartott hagyományos növényi változatok, a hegyvidéki adottságokhoz alkalmazkodott állatfajták, továbbá az itt élő emberekben rejlő tudás mind-mind olyan erőforrások, amelyek megóvásával és ésszerű hasznosításával gazdasági és társadalmi változásokat tudunk megalapozni településeinken.

A munkacsoport munkamódszerei között szerepel havonta egyszeri munkacsoportos találkozók szervezése azért, hogy a vidéki élet fejlődésében hasznosítható erőforrások lajstromba vétele megtörténjen, feltárjuk az erőforrások ésszerű hasznosításában alkalmazható módszertani megközelítéseket, szakmai látogatásokat/tapasztalatcseréket szervezzünk erdélyi vagy határon kívüli térségekbe, illetve hazai és külföldi szakembereket vonjunk be a fenntartható hasznosítási elképzelések és programok kidolgozásába és kivitelezésébe. Továbbá, a személyes találkozók mellett, fontos eleme a kommunikációnknak egy olyan levelezőlista indítása, amelyen keresztül napi szinten tudunk egyeztetni és javaslatokat fogadni erőforrásaink feltárása és hasznosítása érdekében.


A feltárt értékek hasznosítása és a módszertani megközelítések alkalmazása érdekében a munkacsoport önállóan vagy együttműködve más munkacsoporttal fejti ki tevékenységét. A tényleges eredményekhez szükséges erőforrások mozgósításában a munkacsoport minden esetben törekszik a helyi közösségek aktív szereplőinek bevonására, mint pl. önkormányzatok, közbirtokosságok, vállalkozók, civilszervezetek, szakemberek, magánszemélyek. A hasznosítás többféle lehet attól függően, hogy gazdasági, társadalmi vagy mindkét területén kívánunk eredményeket/változásokat felmutatni. Amennyiben a gazdasági eredmények elérése a cél, új vagy már működő közösségi vállalkozásokra fogjuk bízni az erőforrás hasznosítását. Ha a társadalmi hatás kívánatosabb, akkor az erőforrás hasznosításában az erre szakosodott civil szervezet bevonására lesz szükség.


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET