acheter cialis

Teremtő góbé program - programfelelős Molnár Judith

Teremtett világunk egyik főszereplője a teremtő góbé, aki a Teremtő atya gyermekeként, annak értékeit hívatott megjeleníteni a földi világban. Erről mintha megfeledkezett volna az ember, néha elbizonytalanodik és kishitűvé válik, máskor pedig túlértékeli önmagát és „elfut” a Teremtő sugallata mellett. Mindkét esetben kibillen az egyensúlyból.
Ennek ellensúlyozására gondolta ki az Élő Szövet Alapítvány a Teremtő góbé programot, mely több síkon próbál kapaszkodókat nyújtani a teremtés folyamatához.

1. Teremtett világ-nap szervezése:
Célunk: feltérképezni az emberek igényét az egyszerűbb világ iránt, megmutatni, hogy a ránk erőltetett rohanásnak van alternatívája.
A lecsendesült elmék nagyobb kreativítással tudják majd hétköznapjaikat megélni.
Egyértelműen szükségünk lesz a sajtóra, civil-szervezetekre, egyházakra, de minden nyitott vállalkozóra is, aki alkalmazottai körében hirdeti majd a lehetőséget.

Havonta tervezzük megszervezni a „Teremtett világ”, vagy „Góbé” napot a Székelyföldön.
Fizikai és virtuális valóságban megjelenített napra gondolunk, amikor egyénenként, szervezetenként megállunk, és másként élünk, mint ahogy a világ diktálja.

Minden városban, településen egyidőben lehet szervezni eleinte néhány órás, majd egy napos rendezvényeket (akár 24 órást is) közösségi helyszíneken, de bárki csatlakozhat, bejelentkezhet virtuálisan is.

A nap lényege: lelassulni, odafigyelni Teremtett világunkra, egymásra, beszélgetni, nosztalgiázni, tervezgetni, sétálni, imádkozni, természetes módon étkezni, természetközelien ruházkodni, ápolni az emberi kapcsolatokat, szükségleteinket kielégíteni és ne vágyainkat, rácsodálkozni a világra, beengedni a csendet életünkbe, kirekeszteni a félelmet, a stresszet, átélni a Góbé Világ értékeit: szeretet, elfogadás, hűség, bizalom, áldozatkészség, hálózati kölcsönösség, erkölcsös magatartás, együttműködés, szelídség, Isten-hit, alázat, tudatosság, felelősség, jóakarat, személyes példa, adakozás, mértékletesség, tisztaság, szépség.

Meggyőződésünk, hogy mindenhol találunk olyan közintézményeket (pl. múzeumok, iskolák), közösségi termeket, egyházi épületeket, ahol le lehet ülni néhány órára, ha az emberek közösségekre vágynak.  Aznap kevesebbet vásárolnak, kevesebb energiát, élelmiszer fogyasztanak, TUDATOSAN élnek, és mindezt a közösség segítségével, vagy abban a tudatban, hogy nincsenek egyedül.

Eleinte csak a megállás, a szemlélődés, a visszalépés a fontos, aztán kialakulnak az ígények a közös foglalkozásokra. A tangazdaságok jó helyszínt jelentenek majd ezekhez.

A fiatalabbak, akik szívesen használják a virtuális világot eleinte onnan fognak csatlakozni, és csak a szervezésen múlik, hogy ki tudjuk-e csalogatni őket a számítógép mellől.

2. A Góbé világ iskolája:
Egy iskola feladata segíteni az embereket abban, hogy felismerjék az önmagukban rejlő Isteni tartalmat. Mindnyájan egyek vagyunk. Nincs különbség kicsi és nagy, jó vagy rossz ember között, csupán a valóságot eltakaró köd vastagsága különbözik. És a bátorság, a hit, hogy engedjük feloszlani ezt a ködöt.

Ehhez a folyamathoz szeretne segítséget nyújtani az Élő Szövet Alapítvány az embereknek a Góbé Világban.

Eljött a „vasárnapi iskola” ideje, mindaddig, amig egész hetet átfogó iskola beindítására meg nem érik az idő. Bízom benne, hogy a mi munkánk eredményeként előkerülnek azok a pedagógusok, akik megteszik majd helyettünk, félreteszik félelmeiket és igazi nevelőivé válnak a fiatalabb generációnak.

A tangazdaságok létrejötte kitűnő pillanat, hisz ott gyakorlatban lehet megélni a Góbé Világ értékrendjét, és átadni a tudást tapasztalati formában.

Eleinte Góbé világ iskola délutánokkal lehet kezdeni. Havonta egy délután a Székelyföld különböző részein, helyszínein tartalmas előadásokkal, filmekkel, beszélgetésekkel, vitákkal.

Mit tervezünk a Góbé iskolával?

  • Az ÉLET szolgálatát, a paraszti gondolkodás és kultúra terjesztését, annak a meggyőződésnek a továbbadását, hogy az ember része a Teremtett világnak,
  • Hirdetni az értelmes munkavégzés örömét
  • Átadni azt a bizonyosságot, hogy a Góbé Világ a családban kezdődik, az iskolában kap erőre, és a tudatos életben teljesedik ki!

Miért szükséges a Góbé iskola? Értékeinkért: szeretet, elfogadás, hűség, bizalom, áldozatkészség, hálózati kölcsönösség, erkölcsös magatartás, együttműködés, szelídség, Isten-hit, alázat, tudatosság, felelősség, jóakarat, személyes példa, adakozás, mértékletesség, tisztaság, szépség.

A két fenti sík két különböző megközelítése a teremtő góbé „alakulásának”.

Az első folyamat alapja a lecsendesedés, visszahúzódás, megtorpanás, a csend beengedése életünkbe. Bátorságot ígényel ebben a rohanó, felpörgött, technikai vívmányokkal teli világban. Teret enged a felismerésnek, hogy valamennyien részei vagyunk a teremtett világnak, ezzel tudatosítva mindnyájunkban az egyéni felelősségvállalás szintjét.

A második folyamat ismertebb, hisz a tudás átadása, befogadása mindennapi életünk része. A nem szokványos helyszínek, a tapasztalt, gyakran pedagógiai ismeretekkel nem felruházott, de tapasztalati tudással rendelkező egyének, és a tudásra vágyó hallgatók hármas  találkozását kell jelentse a Góbé iskola.

3. Szellemi zöld mozgalom- gondolatébresztő kezdeményezés Kolumbán Gábor javaslatára
Marina Popovich, orosz űrhajósnőt ídézve: (UFO Glasnost) " a Földet sokkal erőteljesebben szennyezzük negatív gondolatainkkal, félelmeinkkel, csúf beszédünkkel, türelmetlenségünkkel, egymással szembeni intoleranciánkkal, veszekedéseinkkel, itélkezéseinkkel, mint a fizikai szennyel".

Gondolataink, érzelmeink beleívódnak a Föld erőterébe. Minden negativum közvetlenül hat Planétánkra. Mi emberek, szennyforrások vagyunk.

A fizikai szennyezés nem elhanyagolható, de a szellemi CSAK rajtunk múlik. És a fülünk botját sem kell mozdítani érte. Csak a hozzaállásunkat.

Erre a valóságra már Jézus felhívta a figyelmet: "Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert" (Máté 15)...Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe kerül? Ami azonba kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert."

Szeretettel ajánljuk a fenti gondolatokat a honlap olvasóinak. Éljenek vele, adják tovább, szóljanak hozzá.


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET