acheter cialis

Kolumbán Gábor, az Élő Szövet Alapítvány elnöke indításként Böjte Csaba gondolatait idézte, aki szerint végre meg kellene fognunk egymás kezét, felszabadítva ezzel magunkat és egymást a teremtő munkára. Példát kellene vennünk Krisztus urunkról, aki azzal kezdte meg működését, hogy társakat keresett magának. Biztonságra és hűségre van szükségünk a munkához, alkotó élethez. A Góbé Világ létrehozásának gondolati alapját az jelentette, hogy eljött az idő az összefogásra. Együttműködés nélkül nincs jövő. A versenyt a félelem gerjeszti, ez pedig veszteséghez vezet. Ezzel szemben a Góbé Világ egyfajta hitvallást, értékrendet, az együttműködés fontosságát közvetíti.Bányász József a paraszti társadalom értékeit és érdekeit igyekszik képviselni az együttműködésben. Számára a cél a vidéki ember önállóságának visszaadása. A történelem során a társadalmi megújulás mindig a paraszti társadalomból merítkezett, ezért fontos feladat most megerősítésük, tudásuk időszerűsítése. Saját erőforrásokból kell teremteni és talpraállítani a régi gondolatok korszerűsítése révén. A paraszti társadalom az egyetlen réteg, mely önellátását teljesen saját kezében tartja, szemben a társadalom többi csoportjával, melyek kölcsönös függésben élnek egymástól. A Góbé Világ szolgálatot kíván, az együttműködés szolgálatát, s ezért cserébe életet, mégpedig bő életet ígér.

Boros Csaba, a Góbé Világ ötletgazdája szerint a kapitalizmus, a globalizált világ vergődik. Ennek felismerése és a tettvágy vezette arra vállalkozóként, hogy kapcsolatot keressen a civil szervezetek felé. Kolumbán Gáborral is a közös tenni akarás hozta össze. Az út a Góbé termékektől vezetett a közösségi márkáig, kis lépésekkel haladva egyre nagyobb kihívások felé. Két-három év tevékeny munkája érett be mostanra.

Zsigmond Barna Pál indíttatása a közéleti dimenzióból táplálkozott. Európa öregszik, a felnövő migráns generációknak köszönhetően elindult az iszlamizálódás útján. Ebben a környezetben kell valamit tenni nem pusztán a nagy, nemzeti stratégiák szintjén, de egyéni életünkben is. A helyi értékek megőrzéséhez azzal is hozzájárulhatok, amit megveszek vagy nem veszek meg, illetve ha szóvá teszem, keresem a helyi terméket. Ezzel lehetőséget adok a helyi termelők megélhetésére, megtartó erőt jelenthetek. Az Élő Szövet Alapítvány a helyi termelőket, kereskedőket és fogyasztókat akarja összeszőni, együttműködésre ösztönözni, kapcsolatba hozni. A megcélzott közönség akár a teljes magyar nyelvterület is lehet, közös piaccá tömörülve.

Kató Béla szerint a szocializmus múltja miatt nehéz a közös tettekre, együttdolgozásra rávenni az embereket. Rá kell még döbbenniük, hogy csak együtt van esélye a közösségnek a túlélésre. Egyenként, egyénként csak elnyűtt ruhák vagyunk, míg egybeszőve szép rongyszőnyeg lehetünk. Értéktelenségünk érzését felválthatja az értékesség tudata, ha megtaláljuk helyünket a közös munkában. Ebben a ráébresztő, nyitogató munkában vesz részt az Élő Szövet. Célja felismertetni az Istentől kapott értékeket és segíteni ezek hasznosítását. Semmi nem ér semmit, ha nincs kinek átadni, ezért fontos, hogy azokért dolgozzunk, akik utánunk jönnek. Életünk értelme az áldozatvállalásban van, életünk fundamentumához tartozik. Erre kell ráébrednünk és ráébresztenünk a fiatal generációkat is.

Az együttműködés kezdeteiről szólva Kolumbán Gábor elmondta, hogy a civil és a vállalkozói szféra találkozása számára kívántak először lehetőséget adni, megteremtve ezzel az esélyt a civil szervezetek vállalkozások általi támogatására és egymás gondolatvilágának megismerésére. Később ezt a kapcsolatszövő munkát egyre szélesebb körre terjesztették ki. Székelyföldön alacsony az együttműködési készség, s ez nem segíti az önfenntartást, túlélést, holott sok intézmény, vállalkozás az utolsó pillanatait éli az idegen, globális tőkével szemben. Most még van esély megszőni azt az erős hálót, ami megtart és ellenáll ebben a küzdelemben. A szövetségben munkacsoportok alakultak az egyes témakörök programjainak kidolgozására. Alacsony működési költséggel dolgoznak, sok önkéntes munkát befektetve, a szolgálat kulcsszava jegyében. A szövetség nyitott, bárki csatlakozhat, aki elhívást érez magában a közösség szolgálatára.

Az elméleti oldal megismerése után gyakorlati eredményekbe is belekóstolhattak a résztvevők. Varga Nagy László a 620 tejtermelő gazdát összefogó, székelykeresztúri központú szövetkezet jóízű sajtjaival vendégelte meg a hallgatóságot. A bio minőségű tejet a szövetkezet saját gyárában dolgozza fel, csupán oltóanyag felhasználásával, majd saját láncán keresztül értékesíti. A gyenge lábat egyelőre a fizetőképes fogyasztói oldal jelenti. Mint mondotta, nehéz versenyben maradniuk olyan cégekkel szemben, melyek némi huncutsággal is fűszerezik a sajtok előállítását. A jó terméknek ára van, s ehhez tudatos vásárlókra van szükség.

Forrás: Gondola.hu


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET