acheter cialis
 • Értékesnek tartjuk a paraszti gondolkodást és kultúrát, mivel hisszük, hogy a „parasztok nem a tegnapiak közül az utolsók, hanem a holnap emberei közül az elsők.” (Johann Millendorfer )
 • Fontosnak tartjuk a gazdálkodás hagyományos módszereiben megőrzött tudást. Hitünk szerint a hagyomány élő tudás, aminek megélése, fejlesztése, bővítése napjaink és a jövő nemzedékeinek egyaránt feladata.
 • Életformánkat, gazdálkodásunkat az Élet részének tekintjük. A természet nem alárendelt az embernek, amit kedvére kizsákmányolhat. Az ember része a természetnek, ezért együttműködésre kell, hogy törekedjen vele.
 • Az emberek ösztönösen vonzódnak a széphez. Szívesebben védik azt, amit szeretnek, ezért minden kezdeményezésünkben törekszünk az esztétikai értékek érvényesítésére. A szépség, maga a világ rendje.
 • Egy véges világban fel kell, hogy adjuk az állandó gazdasági növekedés tanát. Ezért a helyi, környezettudatos és emberi léptékű gazdaságot támogatjuk. E. F. Schumacherrel valljuk: „A kicsi szép”.
 • A gazdaság helyi jellege teszi lehetővé a rendelkezésünkre álló erőforrások korlátainak tudatosítását. Ezáltal képesek lesznek a közösségeink megalkotni és érvényesíteni a gazdálkodást szabályzó erkölcsi normákat, amint azt régen is tették eleink a rendtartó székely falutörvényekben.
 • Hiszünk az értelmes munkavégzés örömében: „… ha állandóan munkálkodtok, voltaképpen az életet szeretitek (...) munkával szeretni az életet pedig annyi, mint ismerni az élet legbensőbb titkait”. (Khalil Gibran. A próféta)
 • Hisszük, hogy a jövő energiáját a helyi, megújuló erőforrások helyi felhasználása, illetve azoknak az összekapcsolása fogja biztosítani. A gazdaságot olyan helyi, kis léptékű energiaforrásokra kell alapozni, melyek nem környezetszennyezőek, nem csökkentik a biológiai sokféleséget és a szépséget életünkben, és nem gyorsítják a klímaváltozást. Nem energiahiánnyal küszködünk, hanem értelmetlenül pazarló fogyasztással. Az energiakrízis nem oldható meg az energiafogyasztás ésszerű csökkentése nélkül.
 • Az aktív természetvédelemmel, a környezettudatos közösségi magatartással lehet meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy az erőforrások fenntartható kezelése és védelme kulcsfontosságú közösségünk jövője szempontjából, és lehet érzékennyé tenni egyre több polgárt a tudatos cselekvésre.
 • Minden térségi kezdeményezésben, ágazattól függetlenül természeti erőforrásaink -víz, talaj, levegő, változatosság - óvása, ésszerű használata, jelen kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy az erdők tartamosan (fenntarthatóan) és gazdaságosan tölthessék be ökológiai, társadalmi, és gazdasági szerepüket, szükséges a természetes folyamatokra alapozott erdő- és gyepgazdálkodás meghonosítása. Folyamatos, és kitartó erdőtelepítésre van szükség. Ez jelentős számú munkahelyet is biztosíthat. A vadak számára nélkülözhetetlen élettér biztosítása, és a hozzájuk való viszonyulás megváltoztatása elengedhetetlen feltétele az ökológiai egyensúlynak.
 • A természeti erőforrások használatakor az életszerű tartalékolással, tartósítással lehet az idénytől független ellátást biztosítani.
 • A tiszta víz, levegő, termőképes talaj az életfolyamatok alapvető feltételei. Ezeknek a fenntartása társadalmi felelősség. A talaj termőképességének biztosításához a természetes tápanyag-visszapótlás módszereit kell alkalmazni.
 • Az ember által érintetlen területek megőrzésével biztosítható a vadon élő fajok evolúciós élettere. Helyet kell hagyni a Földön az ember nélküli fajfejlődésnek is.
 • Az egészséges Föld, és az egészséges emberek léte maga a Teremtő rendje.
 • Az élhető környezetet megfelelő építészet és formai világ kialakítása biztosíthatja. Előnyben kell részesíteni az ipari termeléssel szemben a helyi kézműves alkotásokat.
 • Az élhetőbb világ kultúrájának átadásához az egymást követő nemzedékeknek elengedhetetlen az iskola és az egész oktatási rendszer megújítása. A Góbé Világ a családban kezdődik, az iskolában kap erőre, és a tudatos életben teljesedik ki!


Miért dolgozunk?

 1. Önvalónkért
 2. A szellemi fejlődésért
 3. Az erkölcsi fejlődésért
 4. Az ősi hit és bizalom helyreállításáért
 5. A tudatásságra való törekvésért
 6. Az önfentartó Székelyföldért
 7. Az itthonmaradásért és a helyi munkahelyekért
 8. A kiszámítható jólétért
 9. A környezetünkért
 10. Az egyensúlyért


Miért tartjuk fontosnak a Góbé Világot?

György LehelAzt tapasztalom a mindennapokban, hogy közösségünk tagjairól egyre inkább elmondható a tudatosság, a helyi dolgok előtérbe helyezése, igényt látok a szebbre, a jobbra, a közösségibbre. Látom ezt mind a korban tapasztaltabb emberekben, mind a fiatalabb korosztály tagjaiban. Azért fontos ez, mert a családok számára lassan elengedhetetlen, hogy élhetőbb, de ugyanakkor miénknek érezhető életkörnyezetben, világban nevelhessük gyermekeinket, együtt élhessünk hasonlóan gondolkodó embertársainkkal. Ez a hasonló gondolkodás, életérzés az, amely közösséggé formál bennünket. Szeretetben, szívben és lélekben, fizikai valóságunkban is tiszta, biztonságos, értékrendben, erkölcsben gazdag világot látok ebben a kezdeményezésben, egy világot, amelyben bizalommal és szeretettel engedhetem majd útjukra gyermekeimet.

Komsa Csongor

Úgy gondolom, hogy Székelyföld sorsát kedvező irányba mozdítani nem a politika fogja. A Góbé Világ kezdeményezést azért tartom fontosnak, mert alulról indul. Az üzenete az, ami fontos most a Székelység számára, az összefogás, a közösség ereje és az a fajta tisztaság, amelyet a mozgalom tagjai zömében hordoznak.

 

Lukács László


Fontosnak tartom a kezdeményezést, mert az elmúlt 20 évben komoly eredményeket elért egyesületi munkák egy „élő szövetté” tudnak formálódni, és így használva mindenki erősségét és a szakterületén megszerzett tapasztalatait, hatványozott méretű projektet lehet megvalósítani.Molnár Judith
Anyaként, nőként élem meg a kezdeményezést. Számomra azt az ÚJ VILÁGOT jelenti, amelyben az egymás iránti felelősségvállalás újra központi értékrenddé válik a Székelyföldön. Egymásra, a természeti értékeinkre figyelve ráébredünk, hogy vágyaink helyett szükségleteink kell vezéreljenek. Talán ennél is fontosabb, hogy szeretettel és alázattal telítve éljük mindennapjainkat, egészséges és boldog légkörben. Mindehhez szükségünk van egymásra!Rodics Gergely

Hét éve költöztem Magyarországról Csíkba. Az azóta eltelt idő alatt kiderült számomra, mennyire sok, nagyszerű ember dolgozik azon, hogy megmaradjon mindaz az érték, ami nekünk, messziről jötteknek olyan szívbemarkolóan egyedi, székely és egyúttal egyetemes is. Nagyszerű érzés, és számomra különleges megtiszteltetés, hogy részese lehetek annak a kezdeményezésnek, ami ezeket az építő és értékteremtő szándékokat kívánja egy erős, megtartó szövetté összeszőni.

 


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET