acheter cialis

A helyi érték és hagyományrendszer fenntarthatóságának fontossága hozta létre a  Góbé Közösséget összefogó Élő Szövet Alapitványt, amely hitvallást, értékrendet közvetit a térségi együttműködés jegyében.

Az elmúlt évek történései megérlelték a felismerést: „EGYÜTTMŰKÖDÉS NÉLKÜL NEM FENNTARTHATÓ A SZÁMUNKRA KEDVES ÉLETFORMÁNK”.
A jövőnk múlik azon, hogy ezt a felismerést követi-e cselekvés? Az együttlétezésből lesz-e működés?

Együttműködésre hívtuk a térség számos civil szervezetének vezetőit. A Civitas Alapítványt és a Székelygyümölcs Egyesületet a közösségi vállalkozások építésében szerzett tapasztalataiért, az Átalvető mozgalmat és Agrocaritas Egyesületet a helyi élelmi¬szertermelés és a gazdákkal való együtt-működés és helyi piacok kialakításában szerzett tapasztalataiért. A MÜTF Oktatási Központot a felnőttoktatási és közgazdasági képzési tapasztalataiért. A Pogány-havas Kistérségi Társulást a hegyvidéki gyepgazdálkodás európai hirdetésében szerzett tapasztalataiért. Ezt követte számos szakember csatlakozása, és a folyamat tovább tart a szakmai és elkötelezett emberekből álló Fórum megalakulása céljából.


Létrejött a kezdeményező csapat, megalakultak a munkacsoportok, és elkezdődött az alapítványi intézményes háttér, az Élő Szövet szervezése. Elhívattak az új kurátorok.
Megszületett a Hitvallás, mely tartalmazza az értékrendünket. Megfogalmaztuk az első programokat, melyek az együttműködés kereteként alapot szolgáltatnak a cselekvésre. Ezek szerint a megálmodott „Góbé közösséget” alkotják: a termelők, vásárlók, befektetők, valamint a szociális és oktatási szolgáltatásokat biztosító személyek és szervezeteik. A közösség értékelven és kölcsönösségen alapul. Célunk gazdasági folyamatok olyan módon való megszervezése, koordinálása, hogy a közösség társadalmi tőkéjét gyarapítsa. Ezáltal növeli a közösség fenntarthatóságát, és csökkenti annak külső környezetétől való függőségét, kiszolgáltatottságát.

Az alábbi értékek vezérelnek tevékenységünkben: szeretet, elfogadás, hűség, bizalom, áldozatkészség, hálózati kölcsönösség, erkölcsös magatartás, együttműködés, szelídség, Isten-hit, alázat, tudatosság, felelősség, jóakarat, személyes példa, adakozás, mértékletesség, tisztaság.

Célunk: A Góbé Világ számára az együttműködési keret, háló (szövet) megvalósítása és működtetésének segítése.
Ennek érdekében feltérképezzük azokat a kezdeményezéseket, amelyek egymással együttműködve jelentősen hozzájárulhatnak egy élhetőbb világ kialakításához Székelyföldön.
Társadalmi kommunikációval tudatosítjuk a helyi közösségek számára a meglévő, és az együttműködésben rejlő új lehetőségeket, képességeket, adottságokat, valamint azok hasznosságát a közösségen belül. Az ökológiai szemléletű gazdálkodást támogatjuk. Ennek részeként tekintjük a piacok megteremtését és működtetését biztosító szolgáltatásokat is. A gazdálkodás a gondozás, egészség és nemesítés együttesét jelenti.
Az állattartás, növénytermesztés, fenntartható erdő- és legelőgazdálkodás, permakultúra, kisléptékű családi gazdálkodás példáit és módszereit ismertetve arra törekszünk, hogy a természeti erőforrásokkal való éléshez szükséges tudás része legyen az oktatási folyamatoknak és a gazdálkodási gyakorlatnak, valamint a mindennapi életszemléletnek.


Bethlen Gábor Alap Góbé termék Merkúr Áruház - A Székelyföldi Üzletlánc! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

2014 © ÉLŐ SZÖVET